Kết quả thi “Olypic các môn học” cấp trường năm học 2015 – 2016 các môn khoa học cơ bản

Đăng ngày : 09/05/2016 9:01:01 AM

Nhằm phát hiện, bồi dưỡng học sinh – sinh viên giỏi tạo nguồn cho việc tham gia các kỳ thi học sinh – sinh viên giỏi các cấp năm học 2015 – 2016, trong kỳ thi: “OLYMPIC CÁC MÔN HỌC” “ cấp trường diễn ra từ 09/3/2016 đến ngày 18/3/2016 tại trường Đại Học Công nghiệp Dệt may Hà Nội, khoa Khoa học cơ bản tham gia 6 /17 môn thi. Các môn thi gồm: Toán ứng dụng; Vật lý đại cương; Hóa học đại cương; Những NLCB của chủ nghĩa Mác- Lênin; Chính trị và Pháp luật đại cương. Kết quả, có nhiều sinh viên đạt giải, trong đó có nhiều môn sinh viên đạt giải cao như: Toán ứng dụng; Pháp luật đại cương với 5 giải nhất…

Kết quả cụ thể như sau:

tin1

Với những kiến thức vững chắc của các môn khoa học cơ bản, hy vọng các em HSSV sẽ vận dụng tốt vào các môn học cơ sở và chuyên ngành.

Bài viết liên quan: